Kommende begivenheder

Fredagsfilosofi i foråret 2018.

Fredag d. 23. februar. Kl. 17-19 i Møllegades Boghandel

Prof. Jan Rosiek: At tilkalde firfolden: Heideggers litteraturlæsning

Oplægget giver en oversigt over den tyske tænker Martin Heideggers livtag med litteraturen. Hvad og hvornår læste han? Først og fremmest tyske lyrikere fra Hölderlin til Benn, i forelæsningsrækker, artikler og bøger fra 1933 til ca. 1970. Jeg vil kort nævne hans indflydelsesrige skrifter om Hölderlin, men hovednummeret bliver Heideggers kommentar til Georg Trakls måske lidt atypiske digt, “Ein Winterabend” (1912). Den er fra 1950 og udgives i bogen Undervejs til sproget (1959), der præsenterer en sprogteori på kant med den gængse, der mener sproget repræsenterer realiteter, dvs. gør ting nærværende igen. Hvad det vil sige “at tilkalde firfolden”, vil forhåbentlig vise sig…

 

Fredag d. 16. marts. Kl. 17-19 i Møllegades Boghandel

Prof. Christian Benne – En filosofisk læsning af Nietzsches lyrik

 

Torsdag d. 3. maj. Kl. 17-19 i Møllegades Boghandel

Lektor Marianne Søgaard Stidsen – Filosofisk og litterær eksistentialisme

 

Fredag d. 25. maj. Kl. 17-19 i Møllegades Boghandel

Hermann Schmid – Walter Benjamin

 

 

Tidligere begivenheder

8. december 2017, kl. 17-19. Fredagsfilosofi i Møllegades Boghandel.

“Filosofi og litteratur

Foredrag v. Linus Carlsen om den franske litteraturteoretiker Maurice Blanchot.

Kære alle.

Møllegades Boghandel og Forlaget Senmund inviterer til den sidste af efterårets fredagsfilosofiske aftener. Denne gang taler Linus Carlsen om den franske tænker Maurice Blanchot. Det overordnede tema er ”filosofi og litteratur.”

Linus skriver:
”Grundlæggende kommer det til at handle om litteraturens rolle som en form for ‘praktiseret filosofi’; det poetiske sprog som en udsigelse, der er beskæftiget med at få tingene til at vakle. Det kommer bl.a. også til at handle om Blanchot som en forvalter (og forvansker) af nogle bestemte tendenser hos Martin Heidegger i forhold til det litterære sprogs rolle som et bestemt eksistensmodus. Litteraturens karakter af værk finder sted idet der effektueres en mangel, hvilket bl.a. sker i Blanchots roman Thomas l’obscur. Blanchots filosofiske og skønlitterære værker – hvilket er to sider af samme sag – forsøger med andre ord at italesætte en erfaring, der går ud over det rent individuelle. Derudover tænker jeg at bruge lidt plads på at sætte Blanchot i kontekst ift. Heidegger, Levinas, Lacan og Sartre.”

Vi glæder os. Der vil som altid være mulighed for at stille spørgsmål efter foredraget og for at drikke en øl eller en kaffe. Vel mødt!

17. november 2017, kl. 17-19. Fredagsfilosofi i Møllegades Boghandel.

“Filosofi og litteratur

Foredrag v. Prof. Jan Rosiek

Kære alle.

Møllegades Boghandel og Forlaget Senmund inviterer til den tredje af efterårets fredagsfilosofiske seminarer. Det overordnede tema for efteråret er ”filosofi og litteratur.”

Denne gang kommer Prof. Jan Rosiek (Københavns Universitet) forbi og taler om ”dekonstruktion, filosofi og litteratur.”

Jan skriver:

”Oplægget giver en generel introduktion til dekonstruktion, bl.a. om hvorfor den ikke er postmoderne. Derefter diskuteres dens betydning i hhv. filosofi og litteratur via en introduktion til centrale anliggender hos dens to hovedskikkelser, den franske tænker Jacques Derrida og den belgisk-amerikanske litteraturteoretiker Paul de Man. Her vil jeg bl.a. komme ind på ideen om dekonstruktion af den vestlige metafysik og Derridas forhold til Heidegger, hans vigtigste forgænger, samt de Mans variant af retorisk læsning og dens forhold til andre læsemåder.”

Vi glæder os til at se jer alle. Der vil som altid være mulighed for at stille spørgsmål efter foredraget og for at drikke en øl eller en kaffe.
Vel mødt!

 

3. november 2017, kl. 17-19. Fredagsfilosofi i Møllegades Boghandel.

“Filosofi og litteratur i den spanske filosofiske tradition.

Kære alle

Møllegades Boghandel og Forlaget Senmund inviterer til den anden af efterårets fredagsfilosofiske seminarer. Det overordnede tema for efteråret er ”filosofi og litteratur.”

Denne gang vil Katrine Helene Andersen (Ph.d., adjunkt ved Københavns Universitet) tale om forholdet mellem filosofi og litteratur i den spanske filosofiske tradition.

Katrine skriver:

”Store dele af spansk tænkning har udviklet sig i grænselandet mellem filosofi og litteratur og i mange år var spanske filosoffer henvist til litteraturhistorien. Der er flere årsager til dette. Dels var den katolske kirkes indflydelse på den intellektuelle aktivitet meget fremherskende og gjorde litteraturen til et filosofisk refugium, men også fordi litteraturen tilbød en anden måde at nærme sig verden på. I dette foredrag vil jeg se på sammenhængen mellem spansk filosofis litterære udtryk og menneskesynet.”

Vi glæder os. Der vil som altid være mulighed for at stille spørgsmål efter foredraget og for at drikke en øl eller en kaffe.

Vel mødt!

12. oktober 2017. Walter Benjamins Stikord.

Konference ved Københavns Universitet.

Lokale: 27.0.09. 12. oktober 2017, Kl. 14–19.

Arrangeret af Forlaget Senmund i samarbejde med Henrik Reeh (Københavns Universitet) og med støtte fra Goethe-Institut Dänemark.

 

 

Stichworte für die Hölle: ennui, Spiel, Pauperismus

– Walter Benjamin

 

Walter Benjamins værk er fyldt med ”stikord” og ”nøgleord”, som kunne danne indgang til spørgsmål og problemer. For ham kunne begrebet ”rum” behandles under stikordet ”flanere”, og ”tid” belyses med henvisning til stikordet ”roulette”. Der var stikord for helvede, og han undersøgte et større problemkompleks gennem stikord som ”urhistorie”, ”dialektisk billede”, ”mythos” og ”det moderne”.

Denne konferences ide er at undersøge en række af Benjamins stikord. Stikord er signifikante ord, men eftersom deres betydningsfuldhed opstår i kontekster kan alle ord principielt være stikord. Et stikord kan forstås som et ord, der ligesom andre givne ord er et enkelt ord i en tænkt sammenhæng, men samtidig paradigmatisk belyser og gør en sådan sammenhæng læsbar.

Samtidig markerer konferencen den første udgivelse på Forlaget Senmund, hvor en række af Benjamins radiofortællinger for børn er udkommet under titlen ”Sande historier om verden”. Benjamin selv fremstillede radioprojektet under titlen ”oplysning for børn”. I den ånd er fortællingerne anderledes end Benjamins mere teoretiske tekster. Som det siges i en lektørudtalelse af bogen: “Fortællingerne er ligetil og underholdende at læse og kan læses af alle.” Men derudover finder vi i fortællingerne både ord og spor af temaer, der findes i hele Benjamins værk.

Vi søger at få en fornemmelse for den mulige dybde og baggrund for de ellers ligetil og underholdende radiofortællinger. Derfor vil konferencen tage udgangspunkt i stikord, der findes i radiofortællingerne. Men samtidig er ideen at kaste lys over Benjamins værk på en måde, der ikke nødvendigvis er afgrænset af bestemte discipliner eller tekster, men giver mulighed for at følge stikordene, hvor de opstår og forsvinder i essays, fiktioner, artikler, radiofortællinger, biografiske ansatser, breve, foredrag, avisartikler, fragmenter og afhandlinger. Konferencen søger ikke at lukke en diskussion, men at starte en samtale om Benjamin på tværs af felter.

Talere:

  • Andrea Borsari
  • Casper Løwenstein
  • Erik Granly Jensen
  • Henrik Reeh
  • (Hermann Schmid har desværre måttet melde afbud)
  • Jacob Bittner
  • Lilian Munk Rösing
  • Mikkel Bolt

 

Program:

14.15. Velkomst v. Jacob Bittner og Henrik Reeh.

14.25. (Engelsk).

Andrea Borsari (frimærkesamling)

Henrik Reeh (lejekaserner)

Jacob Bittner (stjerner)

15.50. Pause.

16.05.

Mikkel Bolt (vold)

Casper Løwenstein (redning)

17.10. Pause.

17.25.

Lilian Munk Rösing (trøst)

Erik Granly Jensen (jernbane)

18.30. Vinreception.

21.00. Slut.

 

    

 

6. oktober 2017, kl. 17-19. Fredagsfilosofi i Møllegades Boghandel.

“Litteraturen som absolut”

Kære alle


Møllegades Boghandel og Forlaget Senmund inviterer til den første af efterårets fredagsfilosofiske seminarer. Det overordnede tema for efteråret er ”filosofi og litteratur.”

Den første gang vil Jacob Bittner (ekstern lektor, Ph.d.) tale om Jean-Luc Nancys og Philippe Lacoue-Labarthes undersøgelse af hvordan litteraturen opstår som et filosofisk spørgsmål i den moderne periode efter Immanuel Kant. For Nancy og Lacoue-Labarthe bliver det både et spørgsmål om, hvordan man kan skrive filosofi og om hvordan man kan tænke litteratur.

Der vil som altid være mulighed for at stille spørgsmål efter foredraget og for at drikke en øl eller sodavand.
Vel mødt!