Forlaget Senmund udgiver bøger, hvor tænkning er i fokus (“tænkning” forstået i bred forstand). Vi har to bogserier.

200 mm-serien

En bogserie, der er kendetegnet ved at være 200 mm i højden og 120 mm i bredden.

Tyngdeserien

Denne bogserie er ikke båret af fastsatte og sikre principper, men dog af intensive orienteringer.

Det første er artsmæssigt: Tyngdeseriens bøger vil gå på tværs af genrer som filosofi, filologi, digtning, religion, historie, politik…

Det andet er produktionsmæssigt: Tyngdeseriens bøger vil alle have et lille bogformat med 180 mm i højden og 115 mm i bredden.

Det tredje er sprogpolitik: Tyngdeseriens bøger må gerne have en tendens til at turde slå sig og støde mod sprogets grænser og undersøge både det definerede og det ubestemmelige.

Det fjerde er personalepolitik: Vi ønsker et forlag befolket af både levende og døde, virkelige og fiktive.

Den tyske digter Rilke noterer sig, at engle ofte ikke ved, hvorvidt de går blandt de levende eller de døde, mens de levende gør den fejl at skelne for stærkt mellem dem.

Om det er tilfældet vil vi lade være usagt. Men i denne serie udgives både oversættelser af udenlandsk tænkning samt nye værker af nulevende, dansksprogede tænkere og digtere.

Senmundens udgivelsesprogram 2019–21:

001: Åge Kahramån: Sorgen over at være født (et fænomenologisk essay af en dansksproget filosof, der skriver under pseudonym).

002: Josef Håmon: Foster-elegi (dansksproget digters debut).

003: Walter Benjamin: Goethes valgslægtskaber (det store essay om Goethe).

004: Jacob Hamit: Lederens tænkning (filosofisk-litterære teser, der drejer sig om lederens forhold til sig selv og andre)

Udgivelser undervejs:

00X: Walter Benjamin: Sprog, vold, historie (en nyoversættelse af en række essays af den tyske tænker).

00X: Werner Hamacher: Minima Philologica (originale teser og essays om filologi, der går på tværs af filosofien og digtningen).

Forlægger: Jacob Bittner

Redaktør: Franz Emborg Jannsen

Redaktør: Mikkel Nørregaard Jørgensen

E-mail: forlaget@senmund.dk

Indsendelse af manuskripter (via e-mail)

Pga. travlhed med nuværende projekter modtager vi for tiden ikke forslag til nye projekter.

 

Hvad en mund

tørster efter, senere –

en senmund …

– (Frit efter) Paul Celan