Bittner: Tyngden ved tingene

Udkommer i april 2024 på Forlaget Senmund

Tyngden ved tingene er en fænomenologisk undersøgelse, der afdækker altings skrøbelighed og modtagelighed: Kroppe, der bebor hinanden, ting, der fordrer deres menneskelighed, mennesker, der bliver til ting. Snarere end begreberne “substans” eller “brug” bliver fænomenologiens ledetråd en tænkning om “tyngden”, der fører til en forståelse af tingenes indlejring i hinanden. På den måde blotlægges betingelsen for erfaringen af ensomhed og sårbarhed, kedsomhed og hjemlighed samt tungheden og letheden ved at tage livsvalg.

Jacob Bittner er en dansk filosof (født 1986). Han har en ph.d. fra King’s College London. Han har derudover studeret ved Københavns Universitet og Humboldt–Universität i Berlin. Han har undervist ved King’s College London og ved Københavns Universitet. Han har tidligere skrevet The Emergence of Literature (udgivet ved Bloomsbury, 2020), der har fået en god modtagelse internationalt (se mere på jacobbittner.dk).