Hegel: Indledningen til æstetikken

5 hjerter i Politiken

Jeg slås af, hvor aktuelle Hegels spørgsmål til og om kunsten er. Og at mange af de overvejelser, som senere tiders kunst- og litteraturteoretikere, inklusive mig selv, har gjort sig, allerede er formuleret her. (…) Og jeg er begejstret over, at en ung dansk filosof gør sig den umage at oversætte og udgive et skrift, hvor vi kan finde mange af de spørgsmål, som stadig sætter sætter dagsordenen i debatter om kunst og kultur, blot langt skarpere tænkt.

– Lilian Munk Rösing, Politiken (fem hjerter)

Jacob Bittner har med den aktuelle udgivelse begået en imponerende oversættelse af Hegels til tider svære prosa, der i den danske oversættelse læses ganske smerte- og lydefrit. Det er en anerkendelsesværdig bedrift, som øger tilgængeligheden af Hegels tanker betragteligt

– Thomas Presskorn-Thygersen, Atlas Magasin #4, 2019

Klassisk filosofisk hovedværk. (…) Oversætterens efterord er guld værd.

– Lektørudtalelse, DBC

Af store tænkere, der jo også altid er kritisable, er Hegel måske den største, hvis man spørger mig, og nærværende skrift er måske noget af det mest velegnede til en slags introduktion til mesterens hele opus af mesteren selv –

– Poul Ferland, Noter, Historielærerforeningen, #223

Hegel gav i sin æstetik sin berygtede dom over kunsten: Den er noget fortidigt. Denne dom var ikke udtryk for, at kunsten ikke havde spillet nogen rolle i historien. Tværtimod var Hegels dom et svar på spørgsmålet om, hvorvidt kunsten i fremtiden ville kunne tilbyde sig som et sted, hvor mennesket kan erfare sandheden. Det er det spørgsmål, som Hegels æstetik stiller til den nutidige læser.