Kierkegaard: Standsningen

Søren Kierkegaard: Standsningen

Forord ved Jacob Bittner og efterord ved Trine Riel

Udkommer i maj 2024

Standsningen består af brudstykker fra Kierkegaards sene journaler. Her udfoldes en teologisk tænkning imod verden, imod det ukristelige liv, imod forplantning. Som Kierkegaard udtrykker det i et af bogens mange antinatalistiske fragmenter: “Kristendommen er frelsen, men er tillige således standsningen, vil standse hele den fortsættelse, som er i retning af denne verdens vedbliven”.