Hamit: Lederens tænkning

2021 / Filosofi

Jacob Hamit: Lederens tænkning

Lederens tænkning består af 95 teser om lederskab. Teserne er muligheder for tænkepauser. De berører temaer som dømmekraft, ensomhed, angst, frygt, latter, retfærdighed og innovation. Bogen benytter sig af en ”dramatisk” metode: Det er et ”jeg”, der taler med sig selv. En leder, der tænker. Hovedtanken er denne: Ligesom du ikke leder, hvis du ikke handler, så er det sådan: Tænker du ikke over, hvorfor du leder, så leder du ikke.

Bogen kan købes i din lokale (net)boghandel.