Tidligere begivenheder – Fredagsfilosofi

Forlaget Senmund var i perioden 2017-18 medarrangør af fredagsfilosofi i Møllegades Boghandel.

De enkelte begivenheder kan ses her.

Fredag d. 8. juni. Kl. 17-19 i Møllegades Boghandel

Hermann Schmid – Walter Benjamin

Torsdag d. 3. maj. Kl. 17-19 i Møllegades Boghandel

Lektor Marianne Søgaard Stidsen – Filosofisk og litterær eksistentialisme

Eksistentialismens forsvar for menneskets frihed – og for kunstens

Kære alle.

Møllegades Boghandel og Forlaget Senmund inviterer til fredagsfilosofi, som denne gang finder sted på en torsdag! Lektor Marianne Stidsen (Københavns Universitet) vil tale om “Eksistentialismens forsvar for menneskets frihed – og kunstens.

Næppe nogen anden filosofisk retning er så sammenfiltret med litteraturen som eksistentialismen. Med udgangspunkt i sin bog Rilkes engle. Eksistentialismen i går – i dag – i morgen (2016), vil Marianne Stidsen forsøge at indkredse, hvad eksistentialismen nærmere bestemt går ud på. Hendes hovedpåstand er, at det er en tænkning, som grundlæggende hviler på det moderne samfunds idealer og værdier – først og fremmest idealet om individets frihed. Kort sagt handler eksistentialismen om igen at få knyttet tænkningen og skrivningen til enkeltsubjektet efter de generaliserende og totaliserende teoriers fremmarch i 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Herpå vil Stidsen vise, hvordan retningen både giver sig udslag i filosofien, i litteraturen og i litteraturkritikken i det 20. århundrede ved at slå ned på de vigtigste stationer i dansk efterkrigstidstænkning og -skrivning. Vi ender oppe i nutiden, hvor det hævdes, at en ny eksistentiel vending kan spores i litteraturen – og muligvis også i kritikken.

Vi glæder os meget til dagen. Der vil som altid være mulighed for at stille spørgsmål efter foredraget og for at drikke en øl eller en kaffe. Vel mødt!

Fredag d. 23. februar, 2018. Kl. 17-19 i Møllegades Boghandel

Prof. Jan Rosiek: At tilkalde firfolden: Heideggers litteraturlæsning

Oplægget giver en oversigt over den tyske tænker Martin Heideggers livtag med litteraturen. Hvad og hvornår læste han? Først og fremmest tyske lyrikere fra Hölderlin til Benn, i forelæsningsrækker, artikler og bøger fra 1933 til ca. 1970. Jeg vil kort nævne hans indflydelsesrige skrifter om Hölderlin, men hovednummeret bliver Heideggers kommentar til Georg Trakls måske lidt atypiske digt, “Ein Winterabend” (1912). Den er fra 1950 og udgives i bogen Undervejs til sproget (1959), der præsenterer en sprogteori på kant med den gængse, der mener sproget repræsenterer realiteter, dvs. gør ting nærværende igen. Hvad det vil sige “at tilkalde firfolden”, vil forhåbentlig vise sig…

Fredag d. 16. marts, 2018. Kl. 17-19 i Møllegades Boghandel

Prof. Christian Benne – En filosofisk læsning af Nietzsches lyrik

Christian Benne (Københavns Universitet) vil foretage en filosofisk læsning af den tyske filosof Friedrich Nietzsches lyrik. Benne vil tage udgangspunkt i et enkelt Nietzsche-digt for at demonstrere hvad det vil sige at læse Nietzsche både litterært og filosofisk. Det overordnede tema er ”filosofi og litteratur.”

Fredag d. 8. december 2017, kl. 17-19. Fredagsfilosofi i Møllegades Boghandel.

“Filosofi og litteratur”

Foredrag v. Linus Carlsen om den franske litteraturteoretiker Maurice Blanchot.

Kære alle.

Møllegades Boghandel og Forlaget Senmund inviterer til den sidste af efterårets fredagsfilosofiske aftener. Denne gang taler Linus Carlsen om den franske tænker Maurice Blanchot. Det overordnede tema er ”filosofi og litteratur.”

Linus skriver:
”Grundlæggende kommer det til at handle om litteraturens rolle som en form for ‘praktiseret filosofi’; det poetiske sprog som en udsigelse, der er beskæftiget med at få tingene til at vakle. Det kommer bl.a. også til at handle om Blanchot som en forvalter (og forvansker) af nogle bestemte tendenser hos Martin Heidegger i forhold til det litterære sprogs rolle som et bestemt eksistensmodus. Litteraturens karakter af værk finder sted idet der effektueres en mangel, hvilket bl.a. sker i Blanchots roman Thomas l’obscur. Blanchots filosofiske og skønlitterære værker – hvilket er to sider af samme sag – forsøger med andre ord at italesætte en erfaring, der går ud over det rent individuelle. Derudover tænker jeg at bruge lidt plads på at sætte Blanchot i kontekst ift. Heidegger, Levinas, Lacan og Sartre.”

Vi glæder os. Der vil som altid være mulighed for at stille spørgsmål efter foredraget og for at drikke en øl eller en kaffe. Vel mødt!

Fredag d. 17. November 2017, kl. 17-19. Fredagsfilosofi i Møllegades Boghandel.

“Filosofi og litteratur”

Foredrag v. Prof. Jan Rosiek

Kære alle.

Møllegades Boghandel og Forlaget Senmund inviterer til den tredje af efterårets fredagsfilosofiske seminarer. Det overordnede tema for efteråret er ”filosofi og litteratur.”

Denne gang kommer Prof. Jan Rosiek (Københavns Universitet) forbi og taler om ”dekonstruktion, filosofi og litteratur.”

Jan skriver:

”Oplægget giver en generel introduktion til dekonstruktion, bl.a. om hvorfor den ikke er postmoderne. Derefter diskuteres dens betydning i hhv. filosofi og litteratur via en introduktion til centrale anliggender hos dens to hovedskikkelser, den franske tænker Jacques Derrida og den belgisk-amerikanske litteraturteoretiker Paul de Man. Her vil jeg bl.a. komme ind på ideen om dekonstruktion af den vestlige metafysik og Derridas forhold til Heidegger, hans vigtigste forgænger, samt de Mans variant af retorisk læsning og dens forhold til andre læsemåder.”

Vi glæder os til at se jer alle. Der vil som altid være mulighed for at stille spørgsmål efter foredraget og for at drikke en øl eller en kaffe.
Vel mødt!

Fredag d. 3. november 2017, kl. 17-19. Fredagsfilosofi i Møllegades Boghandel.

“Filosofi og litteratur i den spanske filosofiske tradition.”

Kære alle

Møllegades Boghandel og Forlaget Senmund inviterer til den anden af efterårets fredagsfilosofiske seminarer. Det overordnede tema for efteråret er ”filosofi og litteratur.”

Denne gang vil Katrine Helene Andersen (Ph.d., adjunkt ved Københavns Universitet) tale om forholdet mellem filosofi og litteratur i den spanske filosofiske tradition.

Katrine skriver:

”Store dele af spansk tænkning har udviklet sig i grænselandet mellem filosofi og litteratur og i mange år var spanske filosoffer henvist til litteraturhistorien. Der er flere årsager til dette. Dels var den katolske kirkes indflydelse på den intellektuelle aktivitet meget fremherskende og gjorde litteraturen til et filosofisk refugium, men også fordi litteraturen tilbød en anden måde at nærme sig verden på. I dette foredrag vil jeg se på sammenhængen mellem spansk filosofis litterære udtryk og menneskesynet.”

Vi glæder os. Der vil som altid være mulighed for at stille spørgsmål efter foredraget og for at drikke en øl eller en kaffe.

Vel mødt!

Fredag d. 6. oktober 2017, kl. 17-19. Fredagsfilosofi i Møllegades Boghandel.

“Litteraturen som absolut”

Kære alle

Møllegades Boghandel og Forlaget Senmund inviterer til den første af efterårets fredagsfilosofiske seminarer. Det overordnede tema for efteråret er ”filosofi og litteratur.”

Den første gang vil Jacob Bittner (ekstern lektor, Ph.d.) tale om Jean-Luc Nancys og Philippe Lacoue-Labarthes undersøgelse af hvordan litteraturen opstår som et filosofisk spørgsmål i den moderne periode efter Immanuel Kant. For Nancy og Lacoue-Labarthe bliver det både et spørgsmål om, hvordan man kan skrive filosofi og om hvordan man kan tænke litteratur.

Der vil som altid være mulighed for at stille spørgsmål efter foredraget og for at drikke en øl eller sodavand.
Vel mødt!