Tidligere begivenhed – Walter Benjamin-konference

Walter Benjamins Stikord

Konference ved Københavns Universitet.

Lokale: 27.0.09. 12. oktober 2017, Kl. 14–19.

Arrangeret af Forlaget Senmund i samarbejde med Henrik Reeh (Københavns Universitet) og med støtte fra Goethe-Institut Dänemark.

 

 

Stichworte für die Hölle: ennui, Spiel, Pauperismus

– Walter Benjamin

 

Walter Benjamins værk er fyldt med ”stikord” og ”nøgleord”, som kunne danne indgang til spørgsmål og problemer. For ham kunne begrebet ”rum” behandles under stikordet ”flanere”, og ”tid” belyses med henvisning til stikordet ”roulette”. Der var stikord for helvede, og han undersøgte et større problemkompleks gennem stikord som ”urhistorie”, ”dialektisk billede”, ”mythos” og ”det moderne”.

Denne konferences ide er at undersøge en række af Benjamins stikord. Stikord er signifikante ord, men eftersom deres betydningsfuldhed opstår i kontekster kan alle ord principielt være stikord. Et stikord kan forstås som et ord, der ligesom andre givne ord er et enkelt ord i en tænkt sammenhæng, men samtidig paradigmatisk belyser og gør en sådan sammenhæng læsbar.

Samtidig markerer konferencen den første udgivelse på Forlaget Senmund, hvor en række af Benjamins radiofortællinger for børn er udkommet under titlen ”Sande historier om verden”. Benjamin selv fremstillede radioprojektet under titlen ”oplysning for børn”. I den ånd er fortællingerne anderledes end Benjamins mere teoretiske tekster. Som det siges i en lektørudtalelse af bogen: “Fortællingerne er ligetil og underholdende at læse og kan læses af alle.” Men derudover finder vi i fortællingerne både ord og spor af temaer, der findes i hele Benjamins værk.

Vi søger at få en fornemmelse for den mulige dybde og baggrund for de ellers ligetil og underholdende radiofortællinger. Derfor vil konferencen tage udgangspunkt i stikord, der findes i radiofortællingerne. Men samtidig er ideen at kaste lys over Benjamins værk på en måde, der ikke nødvendigvis er afgrænset af bestemte discipliner eller tekster, men giver mulighed for at følge stikordene, hvor de opstår og forsvinder i essays, fiktioner, artikler, radiofortællinger, biografiske ansatser, breve, foredrag, avisartikler, fragmenter og afhandlinger. Konferencen søger ikke at lukke en diskussion, men at starte en samtale om Benjamin på tværs af felter.

Talere:

  • Andrea Borsari
  • Casper Løwenstein
  • Erik Granly Jensen
  • Henrik Reeh
  • (Hermann Schmid har desværre måttet melde afbud)
  • Jacob Bittner
  • Lilian Munk Rösing
  • Mikkel Bolt

 

Program:

14.15. Velkomst v. Jacob Bittner og Henrik Reeh.

14.25. (Engelsk).

Andrea Borsari (frimærkesamling)

Henrik Reeh (lejekaserner)

Jacob Bittner (stjerner)

15.50. Pause.

16.05.

Mikkel Bolt (vold)

Casper Løwenstein (redning)

17.10. Pause.

17.25.

Lilian Munk Rösing (trøst)

Erik Granly Jensen (jernbane)

18.30. Vinreception.

21.00. Slut.