Schopenhauer: Om verdens lidelse

Arthur Schopenhauer: Om verdens lidelse

Oversættelse ved Jacob Bittner og efterord ved Trine Riel

Udkommer i maj 2024

I Om verdens lidelse overvejer Schopenhauer om menneskeheden stadig ville findes, hvis forplant­ning ikke forbandt sig til begær og nydelse, men udelukkende var et spørgsmål om fornuftig overvejelse. Hermed rejser Schopenhauer et af­gørende spørgsmål, der vedrører en­hver med interesse for forplantning­ens etik. Spørgsmålet lyder: Er det fornuftigt at få børn?