Zapffe: Den sidste Messias

Peter W. Zapffe: Den sidste Messias.

Oversættelse og efterord ved Trine Riel

Peter W. Zapffe (1899–1990) er en norsk filosof. Zapffe skriver sig ind i en asketisk-pessimistisk tradition, ledt af tænkere som Schopenhauer, Hartmann og, til dels, Kierkegaard. Alligevel er han stadig i dag stort set ukendt udenfor Norge. Nu er hans essay Den sidste Messias udkommet på Senmund.

Den sidste Messias byder mennesket at stå af livets ynglekarrusel, sætte en stopper for mareridtet af endeløse gentagelser og afvikle det sanseløse søl af organisk stof, som er menneskelivets historie på jorden. ”Kend Eder selv – vær ufrugtbare og lad Jorden blive stille efter Eder.” (Fra efterordet)

BIBLIOTEK FOR ANTINATALISME udgiver bøger, der beskæftiger sig med forplantningens etik. Vi definerer ’antinatalisme’ bredt: som en kritisk undersøgelse af, snarere end et argument imod, frembringelsen af liv. Seriens formål er at præsentere originale eksempler på antinatalistisk tænkning, der tager afsæt i vidt forskellige perspektiver: fra oldgræsk filosofi og kristen teologi til eksistentialisme, feminisme, økologisme og så videre. Biblioteket tilbyder en alsidig indgang til antinatalismen som et nutidigt fænomen med en lang og underbelyst historie.