Zapffe: Den sidste Messias

“Zapffe beskriver det stærkt tvetydige ved, at vi mennesker har fået en så ualmindeligt god forstand. Det gør nemlig alene – ifølge Zapffe — at vi fatter, hvor absurd og meningsforladt, livet er”

––Mikkel Bruun Zangenberg, Frihedsbrevet

Den sidste Messias er velskrevet, dens retorik og stilistik er sprængfarlig, og så er den godt oversat af Trine Riel, der også har skrevet bogens udmærkede efterord. Jeg ser efter dette værk ikke bare frem til at følge Bibliotek for antinatalisme meget tættere, men også forlaget Senmund, som jeg har opdaget alt for sent.”

––Christian Rømer Stokbro, Læst

Peter W. Zapffe: Den sidste Messias.

Oversættelse og efterord ved Trine Riel

Peter W. Zapffe (1899–1990) er en norsk filosof. Zapffe skriver sig ind i en asketisk-pessimistisk tradition, ledt af tænkere som Schopenhauer, Hartmann og, til dels, Kierkegaard. Alligevel er han stadig i dag stort set ukendt udenfor Norge. Nu er hans essay Den sidste Messias udkommet på Senmund.

Den sidste Messias byder mennesket at stå af livets ynglekarrusel, sætte en stopper for mareridtet af endeløse gentagelser og afvikle det sanseløse søl af organisk stof, som er menneskelivets historie på jorden. ”Kend Eder selv – vær ufrugtbare og lad Jorden blive stille efter Eder.” (Fra efterordet)

Man kan høre mere om bogen i filosofipodcasten Filosofidyr, hvor der fortælles om Zapffes begreb “panikmidler”.

BIBLIOTEK FOR ANTINATALISME udgiver bøger, der beskæftiger sig med forplantningens etik. Vi definerer ’antinatalisme’ bredt: som en kritisk undersøgelse af, snarere end et argument imod, frembringelsen af liv. Seriens formål er at præsentere originale eksempler på antinatalistisk tænkning, der tager afsæt i vidt forskellige perspektiver: fra oldgræsk filosofi og kristen teologi til eksistentialisme, feminisme, økologisme og så videre. Biblioteket tilbyder en alsidig indgang til antinatalismen som et nutidigt fænomen med en lang og underbelyst historie.